Δημοτικό

α' δημοτικού
Οι πρώτες υποχρεώσεις και ευθύνες ανησυχούν ίσως το παιδί, μα πιο πολύ τους γονείς! Έχουμε τον τρόπο, την υπομονή και την επιμονή να μεταδώσουμε στους νέους μαθητές, τη γνώση και την αυτοπεποίθηση που πρέπει.

ενημέρωση - συμβουλές
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικοί παιδαγωγοί, παιδοψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, σας συμβουλεύουν με διαλέξεις και ατομικές συναντήσεις για το σωστότερο τρόπο αντιμετώπισης κάθε ζητήματος.

Ξένες γλώσσες
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της δεύτερης αλλά και της τρίτης γλώσσας, όλες οι τάξεις του δημοτικού διδάσκονται την αγγλική σε καθημερινή βάση. Από την γ' δημοτικού διδάσκεται παράλληλα και η γερμανική.

Ύλη
Εκτός από την ύλη του υπουργείου, σε όλες τις τάξεις δίνεται πρόσθετη ύλη σε φυλλάδια και βιβλία, αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης, ώστε ο κάθε μαθητής να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Μελέτη / απασχόληση
καθημερινά έως τις 16:15