Η Φιλοσοφια Μας

Σχολείο σημαίνει...

Οικογένεια

Μπαίνοντας στο σχολείο, το παιδί παραμένει σε ένα περιβάλλον οικογενειακό που το χαρακτηρίζει η συνεχής προσωπική επαφή και η ανθρώπινη προσέγγιση.

Επικοινωνία

Σχολείο – παιδί – γονείς, κυκλικά, αμφίδρομα και συνεχόμενα. Για κάθε θέμα, άμεσα, προσωπικά, οποιαδήποτε στιγμή.

Στόχος

Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε τον “τέλειο μαθητή” αλλά να βοηθήσουμε με την ψυχή μας στη διάπλαση ενός καλλιεργημένου ανθρώπου. Και αυτό για μας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Πείρα

Δεκαετίες τώρα, μελετάμε, αξιολογούμε και εφαρμόζουμε διδακτικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα στους αποφοίτους μας που διαπρέπουν και ξεχωρίζουν όπου και αν βρεθούν.