Πατήστε εδώ (με τον κωδικό που ήδη έχετε) :

https://drive.google.com/file/d/17W3NjSQ-6MVC0c9i3z8UiteWLvQWiDbR/view?usp=sharing

Την Παρασκευή 23/4 δεν θα ανέβει ύλη μαθημάτων.

(Σημειώσεις για Τάξη Γ' : https://drive.google.com/file/d/10HvwyI4l7E2wAdfXlJyaOSnpRUjotd37/view?usp=sharing  ).

Αν δεν παραλάβατε Βιβλιαράκι του Πάσχα από τη Σχολή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ με τον κωδικό που ήδη έχετε :

Νηπιαγωγείο (το δεύτερο βιβλιαράκι προαιρετικά) :

https://drive.google.com/file/d/15ylvkdGN1pZwQxOyfT_qBsugbuTe5V4e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LefsC8tOO-eo45S6yVwJUPL82TGhalpS/view?usp=sharing

Τάξη Α' :

https://drive.google.com/file/d/1V6Lyx9xGsmGAtxFrlTDbjM0E-IuLzfbN/view?usp=sharing

Τάξη Β' :

https://drive.google.com/file/d/1sri2p0hOUVehl9KBTq4N6ZrS3NGEX0Oa/view?usp=sharing

Τάξη Γ' :

https://drive.google.com/file/d/1hkuPb4me1BWIqDFmSu_9XydL5LUL6OFM/view?usp=sharing

Τάξη Δ' :

https://drive.google.com/file/d/1ijBwXgXrYoDwDHeLC5gTxuUfj21Niyk9/view?usp=sharing

Τάξη Ε' :

https://drive.google.com/file/d/1K0QYatLtglffFjQx1tBAgXil4CtMX1P8/view?usp=sharing

Τάξη ΣΤ' :

https://drive.google.com/file/d/1EOlaca7IbzxzIe6ErLgnkykS8dHrHpbw/view?usp=sharing

 

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1cziUtJdk3L-As1rObtaX8TRCE-eDjpCz/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1TFylgIssrbrlv0CLvVimHST6HlkxVgJK/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1-93bcAm8RgTJrTuSRiW8z_sy6TDXAXYS/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1Ghuz-ZOSRbmtKU023MusDrReLJXsptyi/view?usp=sharing

Θα χρειαστεί ο κωδικός που έχετε ήδη:

1.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Έλεγχοι, βιβλιαράκια Πάσχα) :

https://drive.google.com/file/d/13cb5WJVRJ-xZ1jTD5yGn7MhytCbD-b0l/view?usp=sharing

2.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Εγγραφές 2021-2022) :

https://drive.google.com/file/d/1UgzPlZL0e7T2sMt8ieGgsAEiYJA0n5Fb/view?usp=sharing

 

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1zjHfpgjXjuUrQGNXNCiDtpaomgC4gEDj/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1C3AJvAzruE4l6UFOfDxHenHaswb9QO2e/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1NN2mYjXB-skIfIAsRJEv_2gSP8ZV-LmZ/view?usp=sharing