Πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων για το Γυμνάσιο.

Πατήστε εδώ (χρειάζεται ο κωδικός που ήδη έχετε) :

https://drive.google.com/open?id=1Qmm2Jyqj5XXejgoGTnAVhGyH6zBswRVC