Εκτύπωση

(για τους μαθητές που δεν ήρθαν σχολείο)

Προνηπιαγωγείο:

https://drive.google.com/file/d/1xHp_uGuJ2cq6OB2T_Gi-rWKqVEw2c1fY/view?usp=sharing

Νηπιαγωγείο:

https://drive.google.com/file/d/15py5MCjIO7ERP0LDZtN3WPZ1Rhu_0-C-/view?usp=sharing