Οι Δασκάλες των Τάξεων Γ', Δ', Ε' Δημοτικού έχουν ετοιμάσει για τα διαδικτυακά μαθήματα βιβλιαράκια. Λόγω των πολλών σελίδων τα βιβλιαράκια έχουν εκτυπωθεί και δεθεί στη Σχολή. Τα βιβλιαράκια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από τη Σχολή από την Τρίτη 1/12 έως και την Παρασκευή 4/12  10.00-13.00.