Εκτύπωση

https://drive.google.com/file/d/1oqYui5W09PgUI36n58Am4z31WzL-1wdX/view?usp=sharing