Θα χρειαστεί ο κωδικός που έχετε ήδη λάβει με γραπτή Ανακοίνωση από το Σχολείο & με sms.

Σύνδεσμοι Zoom Δασκάλων/ Καθηγητών:

https://drive.google.com/file/d/1pt_nrK5ZIB07h_xxAEvwNfgljdBgEwpl/view?usp=sharing

 Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου:

https://drive.google.com/file/d/1wbAp0mlizLav_jIHTa0tu_wDHW8BgpJf/view?usp=sharing

Πρόγραμμα Δημοτικού:

https://drive.google.com/file/d/1JyGQQu3Dbdge_QQqNp3vaShyGb9nDDtQ/view?usp=sharing

Πρόγραμμα Γυμνασίου:

https://drive.google.com/file/d/1uSdnjabdWByt4JUYpCfeP2agZKedh6gR/view?usp=sharing