Εκτύπωση

https://drive.google.com/file/d/1pt_nrK5ZIB07h_xxAEvwNfgljdBgEwpl/view?usp=sharing