Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1X5lB8F755fPxURbl-CsPKhrJGr91FEd4/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).