Εκτύπωση

Υπενθύμιση (με τον κωδικό που ήδη έχετε) :

https://drive.google.com/file/d/1iNFbqNgs0ByiMH8kJfUcdzQYTaTVqCAl/view?usp=sharing