Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης) ενημέρωσε τα παιδιά του Γυμνασίου και τα μεγαλύτερα παιδιά του Δημοτικού για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση ενός υπολογιστή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο αλλά και για τη σωστή χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.