Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/13eLcbYgXJyRrDXwZgu5cR4VNK1AXFv38/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).

Προαιρετική επιπλέον ύλη:

https://drive.google.com/file/d/1kB9z6muBxdLPvQEyRGbnV0Lnzo2gPfif/view?usp=sharing