Την Παρασκευή 23/4 δεν θα ανέβει ύλη μαθημάτων.

(Σημειώσεις για Τάξη Γ' : https://drive.google.com/file/d/10HvwyI4l7E2wAdfXlJyaOSnpRUjotd37/view?usp=sharing  ).

Αν δεν παραλάβατε Βιβλιαράκι του Πάσχα από τη Σχολή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ με τον κωδικό που ήδη έχετε :

Νηπιαγωγείο (το δεύτερο βιβλιαράκι προαιρετικά) :

https://drive.google.com/file/d/15ylvkdGN1pZwQxOyfT_qBsugbuTe5V4e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LefsC8tOO-eo45S6yVwJUPL82TGhalpS/view?usp=sharing

Τάξη Α' :

https://drive.google.com/file/d/1V6Lyx9xGsmGAtxFrlTDbjM0E-IuLzfbN/view?usp=sharing

Τάξη Β' :

https://drive.google.com/file/d/1sri2p0hOUVehl9KBTq4N6ZrS3NGEX0Oa/view?usp=sharing

Τάξη Γ' :

https://drive.google.com/file/d/1hkuPb4me1BWIqDFmSu_9XydL5LUL6OFM/view?usp=sharing

Τάξη Δ' :

https://drive.google.com/file/d/1ijBwXgXrYoDwDHeLC5gTxuUfj21Niyk9/view?usp=sharing

Τάξη Ε' :

https://drive.google.com/file/d/1K0QYatLtglffFjQx1tBAgXil4CtMX1P8/view?usp=sharing

Τάξη ΣΤ' :

https://drive.google.com/file/d/1EOlaca7IbzxzIe6ErLgnkykS8dHrHpbw/view?usp=sharing