Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου μας έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Microsoft Office Specialist και πιστοποίησαν τις γνώσεις τους σε Word / PowerPoint.
Οι εξετάσεις Microsoft Office Specialist (MOS) μας προσφέρουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουμε τις ικανότητές μας στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office και να αποκτήσουμε μια διεθνή πιστοποίηση αναγνωρισμένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παγκόσμια αγορά.
Η Σχολή Καλογεροπούλου είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο "Microsoft Authorized Testing Center".