ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Όλα τα βιβλία είναι Εκδόσεις Super Course (εκτός από τα λογοτεχνικά του γυμνασίου που είναι mmpublications). Αν επιθυμείτε μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το eshop του εκδοτικού οίκου supercourse.gr

Δημοτικό

Τάξη Α΄ (Prejunior)
Little Stars (including cd and sticker book)

Τάξη Β΄ (Junior A)
I like Junior A
Course book
Activity + 1 τετράδιο μισή σελίδα λευκή, μισή με γραμμές και 1 τετράδιο μικρό για ορθογραφία

Τάξη Γ΄ (Junior Β)
I like Junior Β
Course book
Activity + 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη Δ΄
I like English 1
Course book
Activity
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη E΄
I like English 2
Course book
Activity
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη ΣΤ΄
I like English 3
Course book
Activity
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου - Εκδόσεις Super Course
I like English B1 Coursebook
I like Grammar B1
(Λογοτεχνικό: The treasure island - mmpublications)

Β΄ Γυμνασίου- Εκδόσεις Super Course
Course book for all B2
(Λογοτεχνικό: Captain Grand's Children - mmpublications)

Γ΄ Γυμνασίου- Εκδόσεις Super Course
Advance to Proficiency Coursebook
(Λογοτεχνικό: Captain Grand's Children - mmpublications)


Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου δεν χρειάζονται τετράδια