Σημείωση: Όσα παιδιά φοιτούν για πρώτη χρονιά στο σχολείο μας (Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ' και Γυμνάσιο) θα προμηθευτούν βιβλία Γερμανικών κατόπιν συνεννοήσεως με την καθηγήτρια, όχι από τον παρακάτω κατάλογο.

Βιβλία Γερμανικών - Δημοτικό

Τάξη Γ’
Εκδόσεις Hueber
Jana und Dino 1 Kursbuch
Jana und Dino 1 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο μισό-μισό

Τάξη Δ’
Εκδόσεις Ηueber
Jana und Dino 2 Kursbuch
Jana und Dino 2 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο αντιγραφής

Τάξη Ε’
Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde A1 Kursbuch
Beste Freunde A1 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο

Τάξη ΣΤ’
Wir Kids A2.1(Klett)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο

Βιβλία Γερμανικών - Γυμνάσιο

Τάξη Α’
Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde A2.1 Kursbuch
Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο

Τάξη Β’
Wir Kids A2.2 (Klett)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο

Τάξη Γ’
Wir neu B1.1 (Klett)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο