ΥΛΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Ένα τετράδιο 50 φύλλων, κανονικού μεγέθους, με κάθε σελίδα μισή λευκή & μισή με γραμμές.
Δύο μπλόκ ζωγραφικής μικρού μεγέθους με λευκά φύλλα.
Ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.
Ένα κουτί μπογιές ξύλινες με χοντρή μύτη, 3 μολύβια μεγάλα FABER μαύρα, μία γομα, μία ξύστρα.
Ένα κουτί μπογιές 24 μαρκαδόρων με χοντρή μύτη.
Ένα κουτί πλαστελίνες.
Τρεις UHUSTICK.
Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο.
Ένα μπλόκ με κάνσον σε διάφορα χρώματα.
Τρεις ζελατίνες με κουμπί.
Μία φωτογραφία του νηπίου.
Μία αλλαξιά ρούχων και εσωρούχων που θα παραμείνει στο σχολείο.
Παρακαλούμε όπου είναι δυνατόν να αναγράφεται το όνομα του παιδιού.
Τις πρώτες μέρες:να έχουν μαζί τους την αλλαξιά ρούχων, μπουκαλάκι με νερό και τη φωτογραφία τους (για το πορτάκι του ντουλαπιού τους).

ΥΛΙΚΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης Ζώνης).
Δύο κόκκινα 50φυλλα τετράδια (αντιγραφής).
Ένα πράσινο 50φυλλο τετράδιο (ορθογραφίας).
Ένα μπλε 50φυλλο τετράδιο με τετραγωνάκια (μαθηματικών).
Δύο μπλε 50 φυλλα τετράδια (πρόχειρο και εργασιών γλώσσας)
Ένα πλαστικό ντοσιέ με κούμπωμα (για φωτοτυπίες - εργασίες).
Δύο μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με χαρτόνια κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Μολύβια απλά (όχι μηχανικά ή με αξεσουάρ επάνω τους), γόμα, ξύστρα, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές.
Μία κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.
Τις πρώτες μέρες : να έχουν μαζί τους ένα μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους , ξυλομπογιές.

ΥΛΙΚΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Β΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Οκτώ τετράδια 50 φύλλων ( 2 πράσινα ορθογραφίας, 1 κίτρινο εργασιών γλώσσας, 1 μπλε μαθηματικών με γραμμές (όχι κουτάκια), 1 πρόχειρο, 2 κόκκινα μισή σελίδα λευκή και μισή με γραμμές αντιγραφής, 1 με μία σελίδα με γραμμές και μία λευκή για τις εκθέσεις).
Δύο φάκελοι με λάστιχα ή κουμπί Α4.
Δύο μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα, κόλλα UHUSTICK
Τρία μολύβια απλά ( όχι μηχανικά), ξύστρα, γόμα, ένα χάρακα μικρό, αυτοκόλλητες ετικέτες, ένα κουτί ξυλομπογιές, ένα κουτί μαρκαδόρους χοντρούς (σε μαλακή κασετίνα), ένα μικρό ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.

ΥΛΙΚΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Γ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
6 τετράδια 50 φύλλων με γραμμές ( 1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 πορτοκαλί, 1 κίτρινο, 1 με οποιοδήποτε εξώφυλλο για πρόχειρο και 1 με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις). Να μη γραφτούν οι ετικέτες!
3 φάκελοι με λάστιχο ή κουμπί.
Δύο μπλοκ ζωγραφικής, ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Μολύβια απλά (όχι μηχανικά), ένα μικρό χάρακα, ένα τρίγωνο, γόμα, ξύστρα, 15 αυτοκόλλητες ετικέτες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.
Μία μολυβοθήκη (με ετικέτα με το όνομα του παιδιού).

ΥΛΙΚΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Δ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό.
7 τετράδια 50 φύλλων (1 ορθογραφίας κίτρινο, 2 αντιγραφής κόκκινα, 1 γλώσσας πορτοκαλί, 1 μαθηματικών πράσινο, 1 πρόχειρο και 1 γενικών εργασιών με μία σελίδα λευκή, μία με γραμμές - όχι σπιράλ).
Ένα ντοσιέ μεσαίου μεγέθους 50 φύλλων με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις.
Τρία πλαστικά ντοσιέ με διαφανές εξώφυλλο.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Άτλαντας Ελλάδος (αν δεν υπάρχει ήδη, εκδ. Σαββάλα).
Ένα BIC μπλε, μολύβια απλά (όχι μηχανικά),γόμα, ξύστρα, έναν χάρακα, έναν γνώμονα, ένα τρίγωνο, ένα μοιρογνωμόνιο,ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, αυτοκόλλητες ετικέτες, κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.

ΥΛΙΚΟ E΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Ε΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Γραμματικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Επτά τετράδια 50 φύλλων (1 ορθογραφίας, 2 εργασιών γλώσσας, 2 μαθηματικών, 1 πρόχειρο και 1 γενικών εργασιών με μία σελίδα λευκή, μία με γραμμές - όχι σπιράλ).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
Ένα ντοσιέ μεσαίου μεγέθους 50 φύλλων με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις.
Τέσσερα Α4 ντοσιέ με έλασμα ή κουμπί.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής και ένα μπλοκ χαρτογραφίας.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
BIC μπλε, δύο χρωματιστά στυλό (όχι κόκκινα), δύο υπογραμμιστικά (ένα σε κίτρινο χρώμα και ένα σε πορτοκαλί), μολύβια απλά (όχι μηχανικά), γόμα, ξύστρα, χάρακας, τρίγωνο, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κόλλα UHUSTICK, ένα ψαλιδάκι.
Άτλαντας Ελλάδος (αν δεν υπάρχει ήδη, εκδ. Σαββάλα).

ΥΛΙΚΟ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Γραμματικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Οκτώ τετράδια 50 φύλλων (2 εργασιών γλώσσας, 2 μαθηματικών, 1 ιστορίας, 1 ορθογραφίας, 1 πρόχειρο και 1 γενικών εργασιών – όχι σπιράλ).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
Ένα ντοσιέ Α4 50 φύλλων με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις.
4 Α4 ντοσιέ με έλασμα.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
BIC μπλε, δύο χρωματιστά στυλό (και κόκκινα αν επιθυμείτε), δύο υπογραμμιστικά (ένα σε κίτρινο χρώμα και ένα σε πορτοκαλί), μολύβια απλά (όχι μηχανικά), γόμα, ξύστρα, χάρακας, τρίγωνο, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κόλλα UHUSTICK.

Τις πρώτες μέρες:
Τα παιδιά των Τάξεων Β’, Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο, 2 μολύβια, ξύστρα, γόμα, τα πρώτα τεύχη Γλώσσας και Μαθηματικών (Βιβλία και Τετράδια Εργασιών).
Ό,τι άλλο χρειαστεί να φέρουν θα σας ζητηθεί από τη δασκάλα με ανακοίνωση.
Για τις Τάξεις Α', Β' & Γ':
-Στο εξώφυλλο των βιβλίων Γλώσσας, Μαθηματικών & Μ. Περιβάλλοντος να είναι γραμμένο σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο των παιδιών και να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα.
-Στα τετράδια να είναι γραμμένο σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο των παιδιών.
-Μόλις αγοραστούν τα βιβλία και τα τετράδια να σταλούν στο σχολείο όπου και θα παραμείνουν στη βιβλιοθήκη της Τάξης.