ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Όλα τα βιβλία είναι Εκδόσεις Super Course (εκτός από τα λογοτεχνικά του γυμνασίου που είναι mmpublications).

Δημοτικό

Τάξη Α΄ (Prejunior)
Little Stars (including cd and sticker book)

Τάξη Β΄ (Junior A)
I like Junior A
Coursebook
Activity book
+ talking pen
+ 1 τετράδιο μισή σελίδα λευκή, μισή με γραμμές και 1 τετράδιο μικρό για ορθογραφία

Τάξη Γ΄ (Junior Β)
I like Junior Β
Coursebook
Activity book
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη Δ΄
I like English 1
Coursebook
Activity book
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη E΄
I like English 2
Coursebook
Activity book
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Τάξη ΣΤ΄
I like English 3
Coursebook
Activity book
+ 1 τετράδιο για Αντιγραφή, όχι σπιράλ

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
I like English B1 - Coursebook
I like Grammar B1
(Λογοτεχνικό: The treasure island - mmpublications)

1 τετράδιο

Β΄ Γυμνασίου
Coursebook for all B2
(Λογοτεχνικό: Captain Grand's Children - mmpublications)

1 τετράδιο

Γ΄ Γυμνασίου
Advance to Proficiency Coursebook
(Λογοτεχνικό: Frankenstein - mm publications)