Σημείωση: Όσα παιδιά φοιτούν για πρώτη χρονιά στο σχολείο μας (Τάξεις Δ', Ε', ΣΤ' και Γυμνάσιο) θα προμηθευτούν βιβλία Γερμανικών κατόπιν συνεννοήσεως με την καθηγήτρια, όχι από τον παρακάτω κατάλογο.

Βιβλία Γερμανικών - Δημοτικό

Τάξη Γ’
Εκδόσεις Hueber
Jana und Dino 1 Kursbuch
Jana und Dino 1 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο μισό-μισό
Τάξη Δ’
Εκδόσεις Ηueber
Paul, Lisa und Co 1 Kursbuch
Paul, Lisa und Co 1 Arbeitsbuch
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ. / 1 τετράδιο αντιγραφής
Τάξη Ε’
Εκδόσεις Hueber
Beste Freunde Plus 1 Kursbuch mit Code (ISBN 978-3-19-171051-4)
Beste Freunde Plus 1 Arbeitsbuch mit Code (ISBN 978-3-19-181051-1)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ. / 1 τετράδιο
Τάξη ΣΤ’
Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde A1 Kursbuch(συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A1 Arbeitsbuch(συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A1 Glossar
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1 τετράδιο

 

Βιβλία Γερμανικών - Γυμνάσιο


Τάξη Α’ Γυμνασίου
Εκδόσεις Hueber
Beste Freunde A1 Kursbuch(συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A1 Arbeitsbuch(συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A1 Glossar (συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde Plus A1.1 Übungsprogramm (ISBN 978-960-548-049-3)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο

Τάξη Β’ Γυμνασίου
Εκδόσεις Hueber Hellas
Beste Freunde A2.1 Kursbuch (συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch (συνέχεια των περσινών βιβλίων)
Beste Freunde A2.1 Mein Grammatikheft
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο


Τάξη Γ’ Γυμνασίου
Beste Freunde A2.1 Mein Grammatikheft (Εκδόσεις Hueber)
Wir Kids A2.2 (Εκδόσεις Klett)
1 πρόχειρο Γερμανικών 30φ.
1τετράδιο