Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου το σχολείο επισκέφτηκε το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) στην Αθήνα. Το προσωπικό του Ινστιτούτου (αρχιτέκτονες, ιστορικοί κ.α.) με παρουσιάσεις, ξεναγήσεις και δραστηριότητες έφεραν τους μαθητές σε επαφή με ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της παράδοσης και του πολιτισμού μας, τους μύλους!
Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους σκοπούς την έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων στον Ελληνικό χώρο.
Με τον όρο «μύλοι» εννοείται κάθε μορφή τους, όπως κατατάσσονται ως προς την κινητήρια δύναμη (χειρόμυλοι, ανθρωπόμυλοι, ζωόμυλοι, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι κλπ.), ως προς το παραγόμενο προϊόν (αλευρόμυλοι, ρυζόμυλοι, μπαρουτόμυλοι, ζαχαρόμυλοι, ελιόμυλοι ταμπακόμυλοι κλπ.) και ως προς τον μηχανισμό που κινούν (σύνθλιψης, αποφλοίωσης, πριονίσματος, αλέσματος, τριβής, τεμαχισμού κλπ.), μαζί με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου τους.