Στις 20/3/18 οι μαθητές του Σχολείου μας αναβίωσαν το πείραμα του Ερατοσθένη (3ος αι. π.Χ.). Μέτρησαν τη σκιά μιας κατακόρυφου ράβδου στις 12:32 μμ (ακριβές μεσημέρι για τις συντεταγμένες του Σχολείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας απέστειλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο) και με γνώσεις μαθηματικών και φυσικής υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της γης! Και μάλιστα με ακρίβεια καλύτερη από 0,1 %!
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά αλλά και στους καθηγητές! :)