Νόμος του Ωμ, ηλεκτρικά κυκλώματα, μπαταρίες, αντιστάσεις, διακόπτες! Πειραματισμός μέσω ηλεκτρονικών προγραμμάτων, δίχως όρια και με απόλυτη ασφάλεια! :)