Εκτύπωση

Οι μαθητές του Γυμνασίου σε τεστ φυσικής με υπολογιστές. Τα αποτελέσματα του τεστ, με ξεχωριστή στατιστική επεξεργασία για κάθε μαθητή, λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ο καθηγητής και αναλύει τις επιδόσεις κάθε μαθητή μας.