ΥΛΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Ένα τετράδιο 50 φύλλων, κανονικού μεγέθους, με κάθε σελίδα μισή λευκή & μισή με γραμμές.
Δύο μπλόκ ζωγραφικής μικρού μεγέθους με λευκά φύλλα.
Ψαλιδάκι χωρίς μύτες.
Ένα κουτί μπογιές ξύλινες με χοντρή μύτη, 3 μολύβια μεγάλα FABER μαύρα, μία γομα, μία ξύστρα.
Ένα κουτί μπογιές 24 μαρκαδόρων με χοντρή μύτη.
Ένα κουτί πλαστελίνες.
Τρεις UHUSTICK.
Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο.
Ένα μπλόκ με κάνσον σε διάφορα χρώματα.
Τρεις ζελατίνες με άνοιγμα στο επάνω μέρος.
Μία φωτογραφία του νηπίου.
Μία αλλαξιά ρούχων και εσωρούχων που θα παραμείνει στο σχολείο.
Παρακαλούμε όπου είναι δυνατόν να αναγράφεται το όνομα του παιδιού.
Τις πρώτες μέρες:να έχουν μαζί τους την αλλαξιά ρούχων, το πλαστικό ποτηράκι και τη φωτογραφία τους (για το πορτάκι του ντουλαπιού τους).

ΥΛΙΚΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία και τα τετράδια εργασιών της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης Ζώνης).
Δύο κόκκινα 50φυλλα τετράδια (αντιγραφής).
Ένα πράσινο 50φυλλο τετράδιο (ορθογραφίας).
Ένα μπλε 50φυλλο τετράδιο με τετραγωνάκια (μαθηματικών).
Δύο μπλε 50 φυλλα τετράδια (πρόχειρο και εργασιών γλώσσας)
Ένα πλαστικό ντοσιέ με κούμπωμα (για φωτοτυπίες - εργασίες).
Δύο μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με χαρτόνια κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Μολύβια απλά (όχι μηχανικά ή με αξεσουάρ επάνω τους), γόμα, ξύστρα, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές.
Μία κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.
Τις πρώτες μέρες : να έχουν μαζί τους ένα μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους , ξυλομπογιές.

ΥΛΙΚΟ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Β΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Οκτώ τετράδια 50 φύλλων ( 2 πράσινα ορθογραφίας, 1 κίτρινο εργασιών γλώσσας, 1 μπλε μαθηματικών, 1 πρόχειρο, 2 κόκκινα μισή σελίδα λευκή και μισή με γραμμές αντιγραφής, 1 με μία σελίδα με γραμμές και μία λευκή για τις εκθέσεις).
Δύο φακέλους με λάστιχα ή κουμπί Α4.
Δύο μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα, κόλλα UHUSTICK
Τρία μολύβια απλά ( όχι μηχανικά), ξύστρα, γόμα, ένα χάρακα μικρό, αυτοκόλλητες ετικέτες, ένα κουτί ξυλομπογιές, ένα κουτί μαρκαδόρους χοντρούς (σε μαλακή κασετίνα), ένα μικρό ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.

ΥΛΙΚΟ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Γ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
6 τετράδια 50 φύλλων με γραμμές ( 1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 πορτοκαλί, 1 κίτρινο, 1 με οποιοδήποτε εξώφυλλο για πρόχειρο και 1 με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις). Να μη γραφτούν οι ετικέτες!
Δύο πλαστικά ντοσιέ με διάφανο εξώφυλλο για φωτοτυπίες.
Δύο φακέλους με λάστιχο.
Δύο μπλοκ ζωγραφικής, ένα μπλοκ χαρτογραφίας, ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Μολύβια απλά (όχι μηχανικά), ένα μικρό χάρακα, ένα τρίγωνο, γόμα, ξύστρα, 15 αυτοκόλλητες ετικέτες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.
Μία μολυβοθήκη (με ετικέτα με το όνομα του παιδιού).
ΥΛΙΚΟ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Δ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό.
9 τετράδια 50 φύλλων μπλε (2 ορθογραφίας, 2 αντιγραφής, 1 γλώσσας, 1 μαθηματικών, 1 πρόχειρο, 1 γενικών εργασιών, 1 με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις).
Τρία πλαστικά ντοσιέ με διαφανές εξώφυλλο.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
Άτλαντας Ελλάδος (αν δεν υπάρχει ήδη, εκδ. Σαββάλα).
Ένα BIC μπλε, μολύβια απλά (όχι μηχανικά),γόμα, ξύστρα, ένα χάρακα, ένα τρίγωνο, ένα μοιρογνωμόνιο,ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, αυτοκόλλητες ετικέτες, κόλλα UHUSTICK και ένα ψαλιδάκι με στρογγυλεμένες μύτες.

ΥΛΙΚΟ E΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της Ε΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Γραμματικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Επτά τετράδια 50 φύλλων (1 ορθογραφίας, 2 εργασιών γλώσσας, 2 μαθηματικών, 1 πρόχειρο και 1 γενικών εργασιών με μία σελίδα λευκή, μία με γραμμές - όχι σπιράλ).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
Ένα ντοσιέ μεσαίου μεγέθους 50 φύλλων με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις.
Τέσσερα Α4 ντοσιέ με έλασμα ή κουμπί.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής και ένα μπλοκ χαρτογραφίας.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
BIC μπλε, δύο χρωματιστά στυλό (όχι κόκκινα), δύο υπογραμμιστικά (ένα σε κίτρινο χρώμα και ένα σε πορτοκαλί), μολύβια απλά (όχι μηχανικά), γόμα, ξύστρα, χάρακας, τρίγωνο, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κόλλα UHUSTICK, ένα ψαλιδάκι.
Άτλαντας Ελλάδος (αν δεν υπάρχει ήδη, εκδ. Σαββάλα).
ΥΛΙΚΟ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
Όλα τα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης τα εγκεκριμένα από τον ΟΕΔΒ (δεν είναι απαραίτητο να προμηθευτείτε τα βιβλία Γραμματικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης).
Οκτώ τετράδια 50 φύλλων (2 εργασιών γλώσσας, 2 μαθηματικών, 1 ιστορίας, 1 ορθογραφίας, 1 πρόχειρο και 1 γενικών εργασιών – όχι σπιράλ).
Ένα ερμηνευτικό λεξικό , εάν δεν υπάρχει.
Ένα ντοσιέ Α4 50 φύλλων με γραμμές και περιθώριο για εκθέσεις.
Τέσσερα Α4 ντοσιέ με έλασμα ή κουμπί.
Ένα μπλοκ ζωγραφικής και ένα μπλοκ χαρτογραφίας.
Ένα μπλοκ με κανσόν σε διάφορα χρώματα.
BIC μπλε, δύο χρωματιστά στυλό (όχι κόκκινα), δύο υπογραμμιστικά (ένα σε κίτρινο χρώμα και ένα σε πορτοκαλί), μολύβια απλά (όχι μηχανικά), γόμα, ξύστρα, χάρακας, τρίγωνο, γνώμονας, μοιρογνωμόνιο, διαβήτης, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κόλλα UHUSTICK.

Τις πρώτες μέρες:
Τα παιδιά των Τάξεων Β’, Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο, 2 μολύβια, ξύστρα, γόμα, τα πρώτα τεύχη Γλώσσας και Μαθηματικών (Βιβλία και Τετράδια Εργασιών).
Ό,τι άλλο χρειαστεί να φέρουν θα σας ζητηθεί από τη δασκάλα με ανακοίνωση.
Για τις Τάξεις Α', Β' & Γ':
-Στο εξώφυλλο των βιβλίων Γλώσσας, Μαθηματικών & Μ. Περιβάλλοντος να είναι γραμμένο σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο των παιδιών και να είναι ντυμένα με διαφανές κάλυμμα.
-Στα τετράδια να είναι γραμμένο σε ετικέτες το ονοματεπώνυμο των παιδιών.
-Μόλις αγοραστούν τα βιβλία και τα τετράδια να σταλούν στο σχολείο όπου και θα παραμείνουν στη βιβλιοθήκη της Τάξης.

Πατήστε εδώ (θα χρειαστεί ο κωδικός που λάβατε με την τελευταία Ανακοίνωση) :

https://drive.google.com/file/d/1NONS6j0ljG5Iehyqs8V1NKrJdkewaCJa/view?usp=sharing

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου μας έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Microsoft Office Specialist και πιστοποίησαν τις γνώσεις τους σε Word / PowerPoint.
Οι εξετάσεις Microsoft Office Specialist (MOS) μας προσφέρουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουμε τις ικανότητές μας στη χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office και να αποκτήσουμε μια διεθνή πιστοποίηση αναγνωρισμένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παγκόσμια αγορά.
Η Σχολή Καλογεροπούλου είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο "Microsoft Authorized Testing Center".

Θα χρειαστεί ο κωδικός που έχετε ήδη:

1.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Έλεγχοι, βιβλιαράκια Πάσχα) :

https://drive.google.com/file/d/13cb5WJVRJ-xZ1jTD5yGn7MhytCbD-b0l/view?usp=sharing

2.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Εγγραφές 2021-2022) :

https://drive.google.com/file/d/1UgzPlZL0e7T2sMt8ieGgsAEiYJA0n5Fb/view?usp=sharing

 

Διπλή γιορτή σήμερα, τόσο ξεχωριστή και διαφορετική.


200 χρόνια πριν ο κόσμος όλος έστρεψε το βλέμμα του, σε μια φλούδα γης, σε έναν ιδιαίτερο λαό.
Μέχρι τότε τον γνώριζαν από τη Φιλοσοφία, το Θέατρο, την Ιστορία.
Τον ζούσαν στην καθημερινότητά τους μέσω των Επιστημών, της Ιατρικής, της Δημοκρατίας.
Είχε φτάσει η στιγμή που η αρετή, οι αξίες κι η γνώση έπαψαν να είναι σελίδες αρχαίων συγγραμμάτων και άρχισαν να ζωντανεύουν στη μικρή γωνιά της Ευρώπης και να κατακλύζουν κάθε κομμάτι της.

Κι αν ήρωες, που δείχνουν τον δρόμο, θαυμάζουμε ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερη τιμή αξίζει σε αυτούς που 2 αιώνες πριν έδωσαν υπόσταση στη νεότερη Ιστορία μας και βάσεις για τα όνειρά μας.
Όνειρα που τα παιδιά μας καθημερινά αποδεικνύουν πόσο δικαιούμαστε να έχουμε, και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες, στις οποίες προσαρμόστηκαν με κέφι, διάθεση και σοβαρότητα και συνέχισαν να προοδεύουν εκμεταλλευόμενα με τον καλύτερο τρόπο τις νέες δυνατότητες και τεχνολογίες.
Δεν είδαν εμπόδια και δυσκολίες, παρά μόνο νέους τρόπους κι ευκαιρίες.

Και δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα όταν μια τέτοια ημέρα, παράλληλα με τον απέραντο σεβασμό για τους ανθρώπους που 200 χρόνια πριν μας προσέφεραν την Ελευθερία, αισθανόμαστε ότι ένα πολύ φωτεινό μέλλον καλλιεργείται μπροστά μας.

Χρόνια πολλά, με υγεία κι ευτυχία για όλον τον κόσμο.

 

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1mtvfOceDaR1zP7t716V0-6XFu5NvL6bX/view?usp=sharing

Υπενθύμιση (με τον κωδικό που ήδη έχετε) :

https://drive.google.com/file/d/1iNFbqNgs0ByiMH8kJfUcdzQYTaTVqCAl/view?usp=sharing

 

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1x17CUQYmGj1fihsv1KKyf3V61VpwpIjf/view?usp=sharing

Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας τα σχολεία θα ξεκινήσουν ως εξής:

Νηπιαγωγείο και Δημοτικό: Από Δευτέρα 11/1 με κανονικό πρόγραμμα (σχολικό, μελέτη).

Γυμνάσιο: Από Παρασκευή 8/1 συνέχιση διαδικτυακών μαθημάτων (ισχύει το ίδιο πρόγραμμα).

Για έκτακτες εξελίξεις θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Σχολής.

Από την κα Εύφη:

https://drive.google.com/file/d/1fV3QUjRcl5otjLaxQTI4NbaMyREtAuoH/view?usp=sharing

Αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες από τις κατασκευές σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.