Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1my7Tti-f-OlIWxuy-h-_3XlU9i2lCWUB/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1UrxfKmXXE9iy6UE9s-p7OwLt_26YDyC3/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1ZknXlv83YDKZKh7p0rVXclnFo_TreQCK/view?usp=sharing

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1MBVISjRiGXcixjYztycbN6-laA8N1YSd/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).

Προαιρετική επιπλέον ύλη:

https://drive.google.com/file/d/1oSmSzKWGJvFz5GGcMMZtgUHVU4ABZMU-/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1BYogTaDp58IhbrMU2Hl9nYVasdmOD9ZN/view?usp=sharing

Ποιήματα Α΄ Δημοτικού (θα χρειαστεί ο κωδικός που ήδη έχετε για τις Ανακοινώσεις) :

https://drive.google.com/file/d/1NORYO1broukuHXJAX4O6QRLEeHq8QUjV/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1VC1wrCkzZTcYNCH5-45WjxTv3DbCfpoG/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/17c7KWcT40zgfWpOcaVqk-84530FuNeD2/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1rm5qJ9BD2o-5UUHSr6ueJLLN-H6zYhdN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cIqNDAEk_VZyq-ibbI6W8QIxTUZYYirz/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).