Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1RHc5wCjjI2mPD7kIsGIiV4Q1WCTAbVf2/view?usp=sharing

 

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1jiOVLFkJV3Vz8aAQVT5oCuiyZO7ziSHH/view?usp=sharing

Τάξη Β΄ Δημοτικού: Θα πρέπει να παραλάβετε βιβλιαράκια- φυλλάδια από το σχολείο (Παρασκευή & Δευτέρα 9.30-12.30, κατόπιν επικοινωνίας 2294067477).

 

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1BuuLkA11RIJ84gBA8Uwm1HRw-Gcqyx9d/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1mnBo6tqdlSHyX1DPHI2oBnOGMch9PYpj/view?usp=sharing

Γερμανικά Γ΄Τάξης (δεν χρειάζονται εκτύπωση, περιγράψτε τις εικόνες) :

https://drive.google.com/file/d/1npuvku0DMgsgI1hbRsWX7z8bcByiuV4-/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1Jxgt8jENEFYg6L9h161Rn8RqUuPSM4OL/view?usp=sharing

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1wr1S9LMcuFs7xiKFcrYWcUPtmZhQHCTt/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).

Προαιρετική επιπλέον ύλη:

https://drive.google.com/file/d/1kzQVJrtJhbfoZVTcxdQ0PkI0dTE56_Ci/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1EKzwqclt_9bheZaoRQfvR5obom4gud6G/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1YDsm1-CF5pL04WosxtBc_qfpmXuVkc9T/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1fJGRR6YdkqRvGa0v1QXY0ep5nX4oXscQ/view?usp=sharing

Τάξεις Γ', Δ' & ΣΤ': θα πρέπει να παραλάβετε βιβλιαράκια τυπωμένα από το σχολείο (Πέμπτη & Παρασκευή 9.30-12.30).

Τάξη Β': θα πρέπει να παραλάβετε το Ανθολόγιο και τη Μελέτη Περιβάλλοντος από το σχολείο (Πέμπτη & Παρασκευή 9.30-12.30).