Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1tLPU8sTGijLM6MQYhQP2-sueGa9GqSq8/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/1qHvZts8IC8QesHm2hhBLDBR5YbiGioKp/view?usp=sharing

Πατήστε εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1X5lB8F755fPxURbl-CsPKhrJGr91FEd4/view?usp=sharing

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τα φυλλάδια μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο (κατόπιν επικοινωνίας 2294067477, 9.30-12.30).

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις  :

https://drive.google.com/file/d/16JWg-kygAW8iulhTn_-w3m0dDm4O5GmX/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/18642Qq6Nz4QukZDcm1HyVxcq-xxIsS6I/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις (και Α' Τάξη) :

https://drive.google.com/file/d/1kTvwBaCrdy3_jfu9OTLGvDhDoiQcUNVr/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις (η Α' Τάξη δεν έκανε μάθημα σήμερα) :

https://drive.google.com/file/d/1ztXps50j6YpMatk__qJCnkholZGbzaRA/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/12mYxDhPStOktE8Byu1hyjrECf4Bg_4Uk/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1MPOGbMcY70ww2q5CPegrir5nh5YUfxa6/view?usp=sharing