Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1-Y8tePlhPCjjgJd2eG9oSrjjrFnNrMpF/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/19gRjLcCHtt5PJxCXIIK-3VJmEu4544Ng/view?usp=sharing

Πατήστε εδω (με τον κωδικό που ήδη έχετε) :

https://drive.google.com/file/d/1_r8_D6FFfrn2uzY1QoSPSTVZdl0hCskN/view?usp=sharing

Από την κα Εύφη:

https://drive.google.com/file/d/1mRUYg9OKeEDnPGvBWRr5_MHDBBlcM4Aj/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1UDTbzgk307RXJsgFjE6N0aFI7cFz04fv/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1Wcx-gPZp4p7RchmHbP7NNwHcW1eoHgMn/view?usp=sharing

Από την κα Εύφη:

https://drive.google.com/file/d/1yIKhlllWN64Q58AYV47P2SCumJiw7IY-/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1acDsCBzI3KIR1igDnSafL6DRH8brkEyk/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1IJfCk0f3j-4Tu0or5rsHTzboxp-OvlsQ/view?usp=sharing