Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1VPQ8BzYdgW_hvGGQ8q3HPtJfomAwEb3s/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1aCs3ZK4oD-OQV3YqxYC_FTyREayv9Thh/view?usp=sharing

Σύνδεσμοι (λινκ) Δασκάλων & Καθηγητών, για διευκόλυνσή σας (με τον ίδιο κωδικό - ισχύουν όλοι ως έχουν μέχρι τώρα) :

https://drive.google.com/file/d/1_WbJ86lsdoVBAd66OZSNBnTwMBaLrWA8/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1DwrFBGMUjN_2fKOw0Fy6D5Yf1P3072Yo/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1jVKVBg5p5y3kNBLEXtE0xFquJ7ffkpp1/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1PCodplnk-SOBwQEXJ7WwA-uMWZncTN0Z/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1ZsvlHro3l9o13p8wqnUjdYJQLSrwHXK8/view?usp=sharing

Η ΣΤ' Δημοτικού ανεβάζει την ύλη στην Ομάδα των μαθητών στο Skype.

Υπόλοιπες Τάξεις:

https://drive.google.com/file/d/1iAeo2PxjlbcXEWjSwS0LLaUGr8EC_jFS/view?usp=sharing