Α' Δημοτικού

Οι πρώτες υποχρεώσεις και ευθύνες ανησυχούν ίσως το παιδί, μα πιο πολύ τους γονείς! Έχουμε τον τρόπο, την υπομονή και την επιμονή να μεταδώσουμε στους νέους μαθητές, τη γνώση και την αυτοπεποίθηση που πρέπει.

Ενημέρωση - Συμβουλές

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικοί παιδαγωγοί, παιδοψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, σας συμβουλεύουν με διαλέξεις και ατομικές συναντήσεις για το σωστότερο τρόπο αντιμετώπισης κάθε ζητήματος.

'Υλη

Εκτός από την ύλη του υπουργείου, σε όλες τις τάξεις δίνεται πρόσθετη ύλη σε φυλλάδια και βιβλία, αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης, ώστε ο κάθε μαθητής να αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Tμήματα 15 μαθητών

Σε ένα Τμήμα όπου ο αριθμός των μαθητών είναι πολύ μικρότερος από το όριο των 27 που συνηθίζεται, η επαφή και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την Τάξη είναι ασύγκριτα πιο εύκολη, ουσιαστική και αποτελεσματική (15 μαθητές μ.ο. ανά Τμήμα).

Ξένες Γλώσσες

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της δεύτερης αλλά και της τρίτης γλώσσας, όλες οι τάξεις του δημοτικού διδάσκονται την αγγλική σε καθημερινή βάση. Από την γ' δημοτικού διδάσκεται παράλληλα και η γερμανική.